Peter Marček – nový autor v našej galérii

Peter-Marček-foto-autora

Peter Marček

S potešením vítame u nás nového autora a jeho imaginárny svet, nepoznaný a tajomný, s novými možnosti inšpirácie i vyjadrenie seba samého. Farba, štruktúra so zameraním na detail v spojitosti s rozličnými technikami zohrávajú dôležitý prvok v jeho obrazoch, spolu s fascináciou pre implementovanie renesančných prvkov maľby starých majstrov. čitajte viac tu: