Hubert Čepiššák – Kirche in Butrinte, Albanien, Ölgemälde auf Leinwand

Hubert-Čepiššák-Kirche in Butrinte, Albanien, Ölgemälde auf Leinwand-verkaufsgalerie

Hubert Čepiššák – Kirche in Butrinte, Albanien, Ölgemälde auf Leinwand, 25 x 30 cm